Med 60 års erfarenhet är Erab det självklara valet på industriskorstenar & övriga arbeten på höga höjder.

Vi utför besiktning, ombyggnad och renovering av skorstenar till industri och energibolag. Vår kompetens och erfarenhet av att lösa de olika utmaningar som det innebär, gör att ni kan känna er trygga i att projektet utförs på ett säkert, kostnadseffektivt och planerat sätt.

Inget projekt är för utmanande för oss, då vi har flera olika arbetsmetoder för att nå arbetsplatsen. Sedan 60-talet har vi hjälpt kunder runtom i världen.

Låt oss hjälpa dig!
daniel.bosater@erabsweden.se
070-810 53 98

Låt mig hjälpa dig!
sladjana.grbic@erabsweden.se
070-811 50 39

Låt mig hjälpa dig!
cathrine.almkrantz@erabsweden.se

Låt oss hjälpa dig!
carina.karlsson@erabsweden.se

Vad kan vi hjälpa dig med?

Följ oss på Instagram