+46 (0)19-10 53 90 erab@erabsweden.se

Om oss

Om oss

Ägare av nedanstående bolag är Sune Bosäter och Daniel Bosäter.
ERAB 556476-2424 Entreprenaduthyrning 556041-8799 IF Stålskorstenar 556125-3062

Erab är ett familjeföretag som startades i slutet av 60-talet av Sune Bosäter. Företaget sysselsätter f n cirka 15 personer. Våra kunder består av skandinaviska industrier i alla branscher t ex  Stål, Papper, Raffinaderier, Värmeverk, Avfallsverk, kärnkraftverk och  större offentliga anläggningar som t ex Sjukhus, samt organisationer och myndigheter som har omvårdnad om industriminnesmärken, som t ex Riksantikvarien.

Vi har kapacitet att utföra alla slags entreprenader avseende skorstenar i tegel, stål och betong.

Vi samarbetar med en av Europas ledande tillverkare av stålskorstenar som arbetar med senaste produktionsteknologin.

Huvudkontoret ligger i Örebro och vårt arbetsområde är hela Sverige och Norden.

Entreprenadreparationer AB är ett dotterföretag till Entreprenaduthyrning AB som är ett förvaltningsbolag för egna fastigheter och med intern uthyrning av fordon och byggmaskiner.

Sedan ett antal år tillbaka ingår IF-Stålskorstenar AB också i vår koncern. IF säljer nyproducerade stålskorstenar.

2013 förvärvade vi Entreprenadbesiktningar i Norden AB´s hela konkursbo (även kallat Ebin).

Historia

Verksamheten startade egentligen redan 1963. Då började Sune Bosäter och hans medarbetare att sträva mot höjderna. Arbetet bestod redan då i att renovera skorstenar i tegel för industrin. Men också i att ge tak och symboler på kyrkspiror ett nytt och fräscht utseende.
Så småningom har även renovering av skorstenar i stål och betong tillkommit.

1982 var ett märkesår. Då fick Erab det första stora uppdraget utanför Sverige: Att mura om skorstenen för norska Ringnes Bryggeri i Oslo. Sune är fortfarande VD i bolaget, men nästa familjegeneration arbetar sedan länge i företaget som har gott om uppdrag  i hela Sverige och till viss del även utomlands.

Vad vi gör

Är din skorsten i stål, tegel eller betong? Vi hjälper dig med
besiktning. och kontroll, utvändigt och invändigt. En klok åtgärd, om du vill undvika oförutsedda renoveringskostnader. Läs mer om besiktning.
Renovering av skorstenar. Rökgaser, väder, vind, vatten och temperaturskiftningar bryter, av naturliga skäl, ner alla skorstenar. Förr eller senare behöver du göra något åt din skorsten. Läs mer om renovering.

Rivning av skorstenar. Verksamheter flyttas, läggs ner eller byter förutsättningar. Ibland är det klokare att riva än att underhålla. Läs mer om rivning.

Skorstenen som industriminne. Vissa skorstenar ska bevaras åt eftervärlden. Ibland kräver detta renovering och konservering med kunskap om gamla byggmetoder. Läs mer om industriminnen.

Behöver du en helt ny skorsten i stål eller tegel? Ta kontakt med oss. En del kunder har skrivit serviceavtal med oss. Det innebär att vi lovar att ha personal på plats, vid akuta lägen, inom den tid kunden begärt, i syfte att minimera eventuella avbrott.

Människorna du möter

På Erab möter du människorna som kan jobba med olika material såsom Tegel, betong och stål. Duktigt yrkesfolk som därtill har några egenskaper som är nödvändiga i verksamheten, de har inte anlag för varken svindel eller cellskräck. 

Arbetet kan utföras på upp till cirka 140 meters höjd och ibland måste man även låta sig firas ner inuti en lång och trång skorsten, t ex vid inspektion. 

Affärsidé

Besiktning, ombyggnad och renovering av skorstenar till industri och energibolag.

Försäljning och montage av stålskorstenar.

Vattenbilning och renovering av betongkonstruktioner.