Om Erab

Våra värderingar

Medan affärsidén berättar vad vi gör, beskriver våra värderingar hur vi agerar internt och externt.

Ansvarstagande

Vi ska vara en ansvarstagande, oberoende och pålitlig samarbetspartner. Vi tar ansvar i alla led. Vi vet vårt uppdrag och vilka vi är till för. Vi tar ansvar för våra arbetsuppgifter och håller det vi lovar. Vi bidrar aktivt till varandras arbetsmiljö, trivsel och säkerhet.

Respekt

Vi behandlar alla, både internt och externt, med värdighet och respekt. Vi räknar med varandra. Vi värnar allas lika värde och behandlar varandra med vänlighet och omtanke. Genom ett schysst bemötande skapar vi en trygg arbetsplats där människor vågar bidra.

Engagemang

Vårt engagemang börjar internt och skapar gemenskap och resultat. När vi stöttar och hjälper varandra presterar vi som allra bäst. Med stort engagemang ansvarar vi för att planera och utföra arbete och överträffa våra kunders förväntningar.

Vår uppförandekod tydliggör hur vi ska uppföra oss – mot varandra, våra affärspartners och vårt omgivande samhälle.

Vi har kapacitet att utföra alla slags entreprenader avseende skorstenar i tegel, stål och betong. Vi samarbetar med en av Europas ledande tillverkare av stålskorstenar som arbetar med senaste produktionsteknologin.

Huvudkontoret ligger i Örebro och vårt arbetsområde är hela Sverige och Norden.

Entreprenadreparationer AB är ett dotterföretag till Entreprenaduthyrning AB som är ett förvaltningsbolag för egna fastigheter och med intern uthyrning av fordon och byggmaskiner.

Vår affärsidé

Vi är det självklara valet när det gäller industriskorstenar och övriga arbeten på höga höjder. Vi utför besiktning, ombyggnation och renovering av skorstenar till industri och energibolag.

Försäljning och montering av stålskorstenar. Vattenbilning och renovering av betongkonstruktioner.

Vår resa hittills

Verksamheten startade egentligen redan 1963. Då började Sune Bosäter och hans medarbetare att sträva mot höjderna. Arbetet bestod redan då i att renovera skorstenar i tegel för industrin. Men också i att ge tak och symboler på kyrkspiror ett nytt och fräscht utseende. Så småningom har även renovering av skorstenar i stål och betong tillkommit.

1982 var ett märkesår. Då fick Erab det första stora uppdraget utanför Sverige: Att mura om skorstenen för norska Ringnes Bryggeri i Oslo. Nästa familjegeneration arbetar sedan länge i företaget som har gott om uppdrag i hela Sverige och till viss del även utomlands.

Företaget sysselsätter f n cirka 30 personer. Våra kunder består av skandinaviska industrier i alla branscher t ex Stål, Papper, Raffinaderier, Värmeverk, Avfallsverk, kärnkraftverk och större offentliga anläggningar som t ex Sjukhus, samt organisationer och myndigheter som har omvårdnad om industriminnesmärken, som t ex Riksantikvarien.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss enklast genom att ringa oss på 019-10 53 90 eller om du föredrar kan du skicka oss ett meddelade i formuläret nedan.

Kontaktinformation

Telefon
019-10 53 90

Jour 24/7
0708-10 53 98

Fax
019-17 99 10

E-post
erab@erabsweden.se

Adress
Gamla Vägen 3,
702 27 Örebro