Försäljning / Nybyggnation / Nyinstallation av skorsten

Vi fungerar som din sparringpartner för att du ska få den optimala skorstenslösningen alltifrån besiktning och beräkning av nuvarande skorsten till designfasen: Materialval, ytbehandling, transport, montage samt besiktning av den nya. Allt sker med egna resurser vilket minskar kostnaden och ökar kontrollen.

Försäljning/nyinstallation

Du kan välja stålskorsten bland olika storlekar och utföranden, i corten eller rostfritt stål, med en max-diameter 5.300 mm och från 10 och upp till 140 m höjd, allt efter behov. Skorstenarna tillverkas normalt med svängningsdämpare.

Varje skorsten produceras specifikt efter dina behov och gällande nationella och internationella bestämmelser. Egen konstruktionsavdelning för beräkning, konstruktion och projektledning garanterar en effektiv projektgenomföring.

Låt oss hjälpa dig!
daniel.bosater@erabsweden.se
070-810 53 98

Hitta rätt lösning för era behov.

Vad kan vi hjälpa dig med?