Fallskydd

Behöver ni besikta fallskydd?

-Vi hjälper er!

Fallskydd är viktig för säkerheten. Vanligaste olyckorna i byggbranschen är olika typer av fallolyckor och olyckor med maskiner och verktyg. För att du ska kunna utföra ditt arbete på ett säkert sätt behöver din utrustning vara kontrollerad och godkänd för de påfrestningar som fallskyddet kan tänkas utsättas för.

Fallskyddsutrustning ska enligt EN365:2004 och AFS2001:03 besiktas och dokumenteras årligen av kompetent person. Kompetent person har gått utbildning och innehar intyg och kompetens för att besikta fallskyddsutrustning.

Arbetsmiljöverket kontrollerar regelbundet företag för att se till att detta efterföljs. Om kraven inte uppfylls riskerar företaget höga sanktionsavgifter. Sanktionsavgifterna varierar beroende på företagets storlek och kan uppgå i 400 000 kr.

AFS2001:03 https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/anvandning-av-personlig-skyddsutrustning-foreskrifter-afs2001-3.pdf

Låt oss hjälpa dig!
mathias.tholin@erabsweden.se
070-810 53 92

Hitta rätt lösning för era behov.

Vad kan vi hjälpa dig med?