Byte av hinderljus

Hinderljus med LED måste bytas (TSFS 2020:88)

Skärpta krav i nya regelverket TSFS 2020:88 gällande IR-ljusets effekt i förhållande till olika vertikalvinklar för hinderljus med LED. Samtliga installerade hinderljus i Sverige med LED skall uppfylla detta krav senast den 1 januari 2026.

Alla master, torn, byggkranar, höga byggnader och så vidare med en höjd på 45 meter eller högre över mark- eller vattenyta kan utgöra en fara för luftfarten och måstet utrustas med hinderljus. Inom flygplatser är det även lägre än 45 meter. Runt om i världen finns det en mängd olika regler och föreskrifter om ljusmarkering på dessa föremål. I Sverige så följer vi Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2020:88 och TSFS 2019:22 med alla deras ändringar och uppdateringar.

TSFS 2020:88 (ersätter den tidigare standarden TSFS 2010:155, upphävd 2021-01-01).

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd som ska tillämpas vid markering av föremål som har en höjd av 45 meter eller högre över mark- eller vattenytan och som är belägna utanför en flygplats fastställda hinderbegränsande ytor. Vid flyghinderanmälan ska föreskrifterna tillämpas om byggnaden eller anläggningens sammanlagda höjd kommer att överstiga 45 meter inom sammanhållen bebyggelse eller 20 meter inom annat område. Är hindret lokaliserat nära flygplats eller dess hindergenomträngande ytor ska hinderljus installeras även på lägre höjder i enlighet med TSFS 2019:22.

TSFS 2020:88 trädde i kraft den 1 januari 2021. Nedan text är från transportstyrelsens hemsida:

”Föremål som har satts upp innan denna författning träder i kraft och som har markerats i enlighet med äldre föreskrifter eller särskilda beslut från Transportstyrelsen eller dess föregångare, får till och med den 31 december 2025 vara markerade enligt äldre bestämmelser eller beslut. Om en äldre markering inte längre fyller sin funktion och behöver bytas ut ska denna författning tillämpas.” ”29 § Om LED-teknik används till lösningar för flyghinderljus, ska belysningsanordningen förutom synligt ljus också utstråla IR-ljus (infrarött ljus) inom ett våglängdsområde som är synligt för piloter som använder utrustning för mörkerseende (NVD).

IR-ljuset ska lysa kontinuerligt om det synliga flyghinderljuset lyser med fast sken. I annat fall ska IR-ljuset blinka med samma frekvens som det synliga flyghinderljuset.

IR-ljuset ska ha följande effekt i förhållande till vertikalvinkeln:

1. Lågintensivt flyghinderljus:
a) Pmin 3 mW/sr, >+5° – s+90°
b) Pmin 25 mW/sr, >0° – s+5°
c) Pmax 60 mW/sr, -90° – +90°

2. Medelintensivt flyghinderljus (även högintensivt flyghinderljus i nattläge):
a) Pmin 500 mW/sr, >0° – s+2°
a) Pmax 1 000 mW/sr, -90° – +90°

Hinderljus – information

Upp till 45 meter över mark- eller vattenyta:
Då behövs det inget hinderljus.

Mellan 45 och 150 meter över mark- eller vattenyta:
Det ska markeras med ett hinderljus av typen lågintensiva typ B eller ett medelintensivt hinderljus. Om det markeras med medelintensivt hinderljus så behövs andra föremål med samma eller lägre höjd inte markeras om de är placerade inom en radie av 450 meter från det markerade föremålet.

Över 150 meter över mark- eller vattenyta:
Det ska markeras med låg- och högintensiva hinderljus. Tillhörande antenn som är över 12 meter över föremålet kräver ett lågintensivt hinderljus till.

Länk till föreskriften
Ladda ner PDF på Transportstyrelsen

Vi demonterar äldre hinderljus och byter ut dom mot NYA godkända hinderljus som utstrålar IR-ljus (infrarött ljus) enligt nya bestämmelserna.

Låt oss hjälpa dig!
mats.tilldal@erabsweden.se
070-824 47 74

Hitta rätt lösning för era behov.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss enklast genom att ringa oss på 019-10 53 90 eller om du föredrar kan du skicka oss ett meddelade i formuläret nedan.

Kontaktinformation

Telefon
019-10 53 90

Jour 24/7
0708-10 53 98

Fax
019-17 99 10

E-post
erab@erabsweden.se

Adress
Gamla Vägen 3,
702 27 Örebro