Reparation/Underhåll av skorstenar

Rökgaser, väder, vind, vatten och temperaturskiftningar bryter, av naturliga skäl, ner alla skorstenar. Förr eller senare behöver du göra något åt din skorsten. Vi reparerar stålskorstenar, betongskorstenar och tegelskorstenar.

Reparation av betongskorstenar, silos, broar etc omfattar:

 • Uppbilning av sprickor och bom i betongytan. Kan göras med Vattenbilning med upp till 2.000 bars tryck, eller mekaniskt.
 • Utbyte av armering där så fordras.
 • Lagning av betong görs med speciell betong, anpassad till respektive objekt.
 • Skyddsbehandling av utvändiga betongytor med karbonatiseringsskydd och imprenering mot fuktinträngningar, vilket minskar risken för korrosionsangrepp på armeringsjärnen.
 • Utbyte eller ombyggnad av samtliga ståldetaljer, ut- och invändigt, t.ex. stegar, vilplattformar, bärande balkupplag, rökrör med mera.
 • Fallskydd.

Reparation av tegelskorstenar omfattar:

 • Rivning och ommurning, fogning av vittrade murfogar.
 • Montering av skyddsklassade uppstigningsanordningar.
 • Omgjutning av bristfälliga betongfundament.
 • Åskskydd.
 • Montering av insatspipor av stål, från pannor upp till skorstenens topp m.m.
 • Fallskydd.

Alla våra entreprenader utförs av egen, regelbundet internt och externt utbildad personal. Vid databeräkningar samarbetar vi med en erfaren och välrenommérad teknisk konsult.

Reparation av stålskorstenar omfattar:

 • Utbyte av korroderade rökrörstoppar.
 • Utbyte av invändiga stålpipor.
 • Ombyggnad av bärande fixupplag.
 • Ombyggnad av invändiga glidstöd, andningsringar och utvändiga vindspiraler.
 • Förstärkning av skorstensfot med bultgrupp.
 • Impregnering och lagning av betongfundament.
 • Åskskydd med mera.
 • Fallskydd.

Låt oss hjälpa dig!
daniel.bosater@erabsweden.se
070-810 53 98

Hitta rätt lösning för era behov.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss enklast genom att ringa oss på 019-10 53 90 eller om du föredrar kan du skicka oss ett meddelade i formuläret nedan.

Kontaktinformation

Telefon
019-10 53 90

Jour 24/7
0708-10 53 98

Fax
019-17 99 10

E-post
erab@erabsweden.se

Adress
Gamla Vägen 3,
702 27 Örebro