Integritetspolicy

1. Personliga uppgifter

1.1 Vi behandlar endast den personliga data som ni ger till oss för att ERAB skall kunna uppfylla vårt avtal, eller de data vi får genom andra såsom byggherre, uppdragsgivare eller liknande. Den insamlade personliga datan består vanligtvis av följande:

Kontaktinformation i form av; förnamn, efternamn, adress, e-mail samt telefonnummer.
Fotodokumentation för att kunna dokumentera skador, arbeten, inspektioner med mera.

Ibland även personnummer för att kunna registrera personal på kurser, intyg, tillträdesansökningar, inpasseringstillstånd, uppfylla lagkrav, redovisning till myndigheter, med mera.

1.2 Vi kan få upplysningar om er från andra parter som du har bett om hjälp av. Detta kan vara exempelvis: entreprenörer, lokala hantverkare, samarbetspartners eller liknande.

1.3 Inhämtning av personlig data. Alla uppgifter inhämtas av oss på ERAB på era hemsidor, genom ert företags telefonväxel, via anställda hos er dvs direktinhämtning utan inblandning av tredje part om inte underentreprenör bett oss hjälpa till och vi fått personlig data delad till oss.

2. Användning av personlig data

2.1 Syftet med denna insamling av data är att uppfylla och hålla avtal som vi har ingått med dig om arbete beträffande skorstensarbeten samt tillhörande detaljer, inspektioner av dessa eller offertförfrågningar och även garanti- eller serviceärenden.

2.2 Vi hanterar endast de personliga data som behövs och är relevanta för att kunna uppfylla vårt syfte med personuppgifterna.

3. Lagring av dina personliga data

3.1 Er personliga data lagras internt i vår server, datorer samt telefoner. Inloggning till server, dator samt telefoner är lösenordskyddade för att begränsa otillåten åtkomst. Servern och IT-driften tillhandahålls av Teknik Kontor Servrar i Örebro AB Data (556501-1938). Vi arbetar med Microsofts Office 365 tjänster som uppfyller kraven för GDPR.

3.2 All data lagras inom EU och skyddas därför av dataskyddsförordningen.

3.3 Tillsammans med vår IT-drift ser vi kontinuerligt till att alla säkerhetsmässiga och organisatoriska säkerhetsåtgärder tas för att säkra att er personliga data inte förstörs eller försvinner på olagligt sätt. Dessutom säkrar vi att obehöriga inte får tillgång till att behandla eller missbruka informationen på ett sätt som strider mot gällande regler för behandling av personlig data.

4. Delning av uppgifter

4.1 Vi kan dela er personliga data med leverantörer, underentreprenörer, oberoende besiktningsman, försäkringsbolag, bank, rådgivare etc. om det är nödvändigt för att kunna hålla vårt avtal med er.

4.2 Utöver detta kan vi dela er personliga data om vi behöver lämna eller dela upplysningar om dig med statliga myndigheter.

5. Radering av personlig data

5.1 Vi lagrar endast personlig data så länge det uppfyller syftet eller krävs enligt annan erforderlig Svensk lag som exempelvis men inte nödvändigtvis begränsat till; bokföringslagen, rättslig förpliktelse eller avtalsenliga villkor.

5.2 Ni kan närsomhelst be oss att radera information lagrad om er.

6. Dina rättigheter

6.1 Ni har alltid rätt till att få ta del av vilka personuppgifter vi sparat angående dig. Önskar du ta del av denna information kontakta oss gärna via e-post eller telefonnummer.

6.2 Ni har också rätt till att komma med invändningar, be att radera eller begränsa behandlingen av er personliga data.

6.3 Har ni klagomål gällande vår behandling av dina personliga uppgifter ska detta ske till Datainspektionen via telefon: 08-657 61 00 eller via e-post: datainspektionen@datainspektionen.se

7. Ansvarig för data

7.1 Din personliga data samlas in och behandlas av:

ERAB (Entreprenadreparationer i Örebro AB)
Gamla vägen 3
702 27 Örebro

Org. Nr: 556476-2424
Tel: 019-10 53 90
E-post: ERAB@erabsweden.se

8. Rutiner för hantering av data

8.1 Två gånger per år genomgår all personal samt enheter (datorer, server, telefoner med mera) som lagrar information i företaget igenom för att säkerställa att allt efterlever våra riktlinjer.

9. Kameraövervakning

9.1 Våra fastigheter bevakas med kameror vid ingångar i brottsförebyggande syfte. Detta sker utanför fastigheten samt vid ingångar. Övervakningen sker enbart på vår mark och är tydligt markerad med skyltar samt kontaktuppgifter till oss. Endast video spelas in och sparas enligt dataskyddsförordningens regelverk.

Ljudinspelningen finns ej.

Kontakta oss enklast genom att ringa oss på 019-10 53 90 eller om du föredrar kan du skicka oss ett meddelade i formuläret nedan.

Kontaktinformation

Telefon
019-10 53 90

Jour 24/7
0708-10 53 98

Fax
019-17 99 10

E-post
erab@erabsweden.se

Adress
Gamla Vägen 3,
702 27 Örebro