+46 (0)19-10 53 90 erab@erabsweden.se
Då efterfrågan på våra tjänster som utförs via rep ökar säkerställer vi denna med att skicka ytterligare personal för utbildning i metoden IRATA Rope Access.
Med denna metod kan vi hjälpa dig som beställare att åtgärda renoveringsarbeten samt utföra statuskontroller på de mest komplexa och utmanande arbetsplatserna.

Vi ser också en ökad efterfrågan på vår kompetens inom betongrenovering och skickar nu under våren vår personal på en extern utbildning inom detta område. Vi säkerställer därmed vår möjlighet att fortlöpande kunna bistå er som beställare god kompetens och kunnande inom området betongrenovering.