ERAB stärker kompetensen

Datum

Då efterfrågan på våra tjänster som utförs via rep ökar säkerställer vi denna med att skicka ytterligare personal för utbildning i metoden IRATA Rope Access.
Med denna metod kan vi hjälpa dig som beställare att åtgärda renoveringsarbeten samt utföra statuskontroller på de mest komplexa och utmanande arbetsplatserna.

Vi ser också en ökad efterfrågan på vår kompetens inom betong renovering och skickar nu under våren vår personal på en extern utbildning inom detta område. Vi säkerställer därmed vår möjlighet att fortlöpande kunna bistå er som beställare god kompetens och kunnande inom området betong renovering.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss enklast genom att ringa oss på 019-10 53 90 eller om du föredrar kan du skicka oss ett meddelade i formuläret nedan.

Kontaktinformation

Telefon
019-10 53 90

Jour 24/7
0708-10 53 98

Fax
019-17 99 10

E-post
erab@erabsweden.se

Adress
Gamla Vägen 3,
702 27 Örebro