Rivning av skorstenar

Verksamheter flyttas, läggs ner eller byter förutsättningar. Ibland är det klokare att riva än att underhålla. Tegelskorstenar demonteras ner, sten för sten. Stål- och betongskorstenar kapas av i sektioner, vilka lyfts ner på marken med kran. Så gör vi, främst av säkerhetsskäl. Men ibland kan den gamla skorstenen användas till något annat nyttigt. Numera utgör t ex den tidigare övre tredjedelen av skorstenen till Hudiksvalls Sjukhus underlag för en pir i hamnen.

Vi kan åta oss hela uppdraget inklusive kranar, bortforsling och skrotning. Erforderliga riskanalyser och miljödokument ingår.

Låt oss hjälpa dig!
daniel.bosater@erabsweden.se
070-810 53 98

Hitta rätt lösning för era behov.

Vad kan vi hjälpa dig med?