Vattenbilning av betongskonstruktioner

Vattenbilning är en miljövänlig metod som dessutom är skonsam mot armering och underliggande konstruktion. Svåråtkomliga ytor kan lättare åtgärdas med Vattenbilning.

Principen är att en vattenstråle med modulerbart hårdtryck bearbetar betongen selektivt. Genom att vattenstrålen trots sin höga bilningseffekt är skonsam mot frisk betong och armering har metoden klara fördelar. Armering blir helt rengjord från röst men inte skadad. Mikrosprickor uppstår inte som vid traditionell mekanisk bilning. Ett strakt och säkert återgjutningsresultat uppnås främst genom att vattenbilningen åstadkommer en mycket god vidhäftningsyta.

Vi utför provtagning och analys av betongen för att få bra kontroll över skadebild som oftast orsakas av karbonatisering och kloridangrepp. Med analys-och resultatet som grund programmeras värden in och en datorenhet styr hela bilningsarbetet. Pumpenhetens vattentryck ställs in för varje område på skorstenen beroende på skadebilden. Genom förflyttning av bilningenheten, opererar vattenmunstycket inom utvalt område med ett vattentryck som ger bilning ner till ett inprogrammerat kvalitets djup.

Låt oss hjälpa dig!
daniel.bosater@erabsweden.se
070-810 53 98

Hitta rätt lösning för era behov.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss enklast genom att ringa oss på 019-10 53 90 eller om du föredrar kan du skicka oss ett meddelade i formuläret nedan.

Kontaktinformation

Telefon
019-10 53 90

Jour 24/7
0708-10 53 98

Fax
019-17 99 10

E-post
erab@erabsweden.se

Adress
Gamla Vägen 3,
702 27 Örebro