+46 (0)19-10 53 90 erab@erabsweden.se

Betongskorstenar

Betongskorstenar

Betong har under 50 år utnyttjats för att bygga stora och medelstora skorstenar. Dessa har klarat den aggressiva kemiska miljön hyggligt. Men ofta mår skorstenens översta del mycket dåligt. Det beror på att betongens utsida ofta utsätts för karbonatisering och klorider ända in till armeringen, vilket gör att armeringen rostar. Nedbrytningen kan gå mycket snabbt, så att betongen till och med vittrar och faller ner.

Felkonstruerade toppar

Om skorstenstoppen, som skall skydda skorstenen från de aggressiva rökgaserna, är dåligt konstruerad kan skorstenen också förstöras invändigt. Vilket resulterar i svåra skador på bl a rökrör i innermanteln. Följdskador på bärande konstruktioner och isolering är också vanliga.