+46 (0)19-10 53 90 erab@erabsweden.se

Tegelskorstenar

Tegelskorstenar

Våra äldsta skorstenar är oftast uppförda i tegel. Normalt är tegel ett bra byggnadsmaterial för skorstenar. Men på grund av alla konverteringar av panntyp eller bränslekälla – t ex sopor, fast bränsle, gas – som skett kan skorstenen snabbt brytas ner.
Den största anledningen är att förutsättningarna ofta förändras radikalt vid konvertering.

Tegelskorstenarna är normalt byggda för höga rökgastemperaturer och stora rökgasmängder. Om temperaturen i rökgaserna faller för mycket, t ex då man velat att utvinna mer värme ur förbränningsprocessen, uppstår svåra kondens- och svavelutfällningsskador. Bl a kryper fukt in i fogarna, som sedan sprängs sönder under vintern.

Vanliga skador i skorstenens murverk blir då sprickor eller utbuktningar på de övre delarna. Skorstenen kan också börja luta åt något håll. I mycket svåra fall kan delar av teglet störta till marken. Inträngande kondensvatten ger också en rad följdskador.