Tegelskorstenar

Våra äldsta skorstenar är uppförda i tegel. Normalt är tegel ett bra byggnadsmaterial för skorstenar, men på grund av alla konverteringar till annan panntyp eller bränslekälla – t ex sopor, fast bränsle, gas och dyl. som skett sedan energikrisen i början av 70-talet kan skorstenen snabbt brytas ner. Den största anledningen till nedbrytning är att skorstenens förutsättningar ofta förändras radikalt vid konvertering.

Tegelskorstenarna är normalt byggda för höga rökgastemperaturer och stora rökgasmängder. Om temperaturen i rökgaserna faller för mycket, t ex då man velat att utvinna mer värme ur förbränningsprocessen, uppstår svåra kondens- och svavelutfällningsskador. Bl a kryper fukt in i fogarna, som sedan sprängs sönder under vintern.

Vanliga skador i skorstenens murverk blir då sprickor eller utbuktningar på de övre delarna. Skorstenen kan också börja luta åt något håll. I mycket svåra fall kan delar av teglet störta till marken. Inträngande kondensvatten ger också en rad följdskador.

Skador i yttermantel

Feldimensionerade rökrör.

Om rökrören överdimensioneras uppstår kondens innan rökgasen lämnar rökrören. De rostar då snabbt sönder och skador uppstår. 

Låt oss hjälpa dig!
fredrik.sellberg@erabsweden.se
070-811 53 09

Hitta rätt lösning för era behov.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss enklast genom att ringa oss på 019-10 53 90 eller om du föredrar kan du skicka oss ett meddelade i formuläret nedan.

Kontaktinformation

Telefon
019-10 53 90

Jour 24/7
0708-10 53 98

Fax
019-17 99 10

E-post
erab@erabsweden.se

Adress
Gamla Vägen 3,
702 27 Örebro