+46 (0)19-10 53 90 erab@erabsweden.se

Stålskorstenar

Stålskorstenar

Stålskorstenarna har blivit fler. Speciellt sedan specialstål som Corten och liknande kvaliteter kom. Motståndskraften är hög. Men man får ändå se upp. Om skorstenstoppen t ex är felkonstruerad och inte kan avvisa regn och snö blir aggressivt stillastående vatten kvar, med snabb korrosion som följd. Och när toppen korroderat tränger t ex svaveldioxid eller saltsyra in i skorstenen och angriper bärande konstruktioner, vilplan, isolering, uppstigningsstege, ryggskydd och el-armatur.

Igensatta dräneringsrör och dålig ventilation

Det blir liknande skador om toppens dräneringsrör blir igensatta och aggressivt vatten läcker in i manteln. Dålig ventilation av innermanteln kan också orsaka skador.

Feldimensionerade rökrör

Om rökrören överdimensioneras uppstår kondens innan rökgasen lämnar rökrören. De rostar då snabbt sönder och skador uppstår.