Stålskorstenar

Under 70-talet har stålskorstenarnas antal ökat. Det var när specialstål som Corten och liknande kvaliteter började uppträda på marknaden. Stålskorestenens motståndskraft ligger på en hög nivå men man får ändå se upp. Om skorstenstoppen t ex är felkonstruerad och inte kan avvisa regn och snö blir aggressivt stillastående vatten kvar, med snabb korrosion som följd. Det gör i sin tur att när toppen korroderats sönder tränger t ex svaveldioxid eller saltsyra in i skorstenen och angriper bärande konstruktioner, vilplan, isolering, uppstigningsstege, ryggskydd och el-armatur. Igensatta dräneringsrör och dålig ventilation.

Det blir liknande skador om toppens dräneringsrör blir igensatta och aggressivt vatten läcker in i manteln. Dålig ventilation av innermanteln kan också orsaka skador.

Feldimensionerade rökrör

Om rökrören överdimensioneras uppstår kondens innan rökgasen lämnar rökrören. De rostar då snabbt sönder och skador uppstår.

Låt oss hjälpa dig!
daniel.bosater@erabsweden.se
070-810 53 98

Hitta rätt lösning för era behov.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss enklast genom att ringa oss på 019-10 53 90 eller om du föredrar kan du skicka oss ett meddelade i formuläret nedan.

Kontaktinformation

Telefon
019-10 53 90

Jour 24/7
0708-10 53 98

Fax
019-17 99 10

E-post
erab@erabsweden.se

Adress
Gamla Vägen 3,
702 27 Örebro