+46 (0)19-10 53 90 erab@erabsweden.se

Certifieringar & utbildningar

Vi är certifierade för Iso 9001 och miljöcertifierade för Iso 14001 och arbetar enligt Iso 3834 och EN 1090.

Våra svetsare har certifikat i rostfritt och svart stål enligt SS-EN 287-1

Certifikat i International Rope Acess Trade Association samt C2, reputbildning för räddning samt åtkomst att inspektera och utföra arbete på svåråtkomliga ställen.

Betongrenovering utför vi enligt Sto:s kvalitetssäkringssystem för betonglagning och betongskydd.

Registrerade och kvalificerade för Sellicha Qualification

 • Heta Arbeten
 • SSG Entré
 • Tjänstbarhetsintyg för höghöjdsarbeten enlig AFS – Mast och Stolparbete
 • Ställningsutbildning
 • Fallskyddsutbildning
 • Utbildning mobila arbetsplattformar
 • ESA 14
 • HLR
 • Vi är anslutna till ID06
 • Miljö och kvalitetsutbildning
 • BAS-U / BAS-P
 • BAM
 • Certifierade för att utföra periodisk kontroll av fallskyddssystem samt personlig fallskyddsutrustning.
  Besiktning skall ske senast var 12:e månad enligt europeisk standard (EN365)

Vi har kollektivavtal med Byggnads och är medlemmar i Sveriges Byggindustrier samt har avtal med företagshälsovården för samtliga anställda.
Vi är anslutna till Affärsetik och uppförandekod i BI.

Vid behov erbjuder vi databeräkningar gällande vindlaster och hållfasthetsberäkningar.

Våra leverantörer av material arbetar och är certifierade enligt gällande standarder.

Våra elektriska hängställningar besiktigas och godkänns alltid på plats av ackrediterat besiktningsorgan.

Våra inspektioner och entreprenader utföres av egen anställd personal som vi regelbundet internutbildar. Vi köper även in extern utbildning för vår personal kontinuerligt. Delar av vår personal har arbetat här sedan mitten av 90-talet och är väl förtrogna med sina arbetsuppgifter på såväl höga höjder som i trånga utrymmen.

Vår personal kan vid akutfall inställa sig med mycket kort varsel.