Om Erab

Våre verdier

Mens forretningskonseptet forteller oss hva vi gjør, beskriver verdiene våre hvordan vi handler internt og eksternt.

Tar ansvar

Vi skal være en ansvarlig, uavhengig og pålitelig partner. Vi tar ansvar på alle nivåer. Vi vet vårt oppdrag og hvem vi er for. Vi tar ansvar for våre oppgaver og holder det vi lover. Vi bidrar aktivt til hverandres arbeidsmiljø, trivsel og sikkerhet.

Respekt

Vi behandler alle, både internt og eksternt, med verdighet og respekt. Vi stoler på hverandre. Vi verner om alles like verdi og behandler hverandre med vennlighet og omtanke. Gjennom en rettferdig behandling skaper vi en trygg arbeidsplass der folk tør å bidra.

Engasjement

Vårt engasjement begynner internt og skaper fellesskap og resultater. Når vi støtter og hjelper hverandre, yter vi vårt beste. Med stort engasjement har vi ansvar for å planlegge og utføre arbeid og overgå våre kunders forventninger.

Våren etiske retningslinjer tydeliggjør hvordan vi skal opptre – overfor hverandre, våre forretningspartnere og vårt omkringliggende samfunn.

Vi har kapasitet til å utføre alle typer entrepriser for skorsteiner i tegl, stål og betong. Vi samarbeider med en av Europas ledende produsenter av stålskorsteiner som jobber med den nyeste produksjonsteknologien.

Hovedkontoret ligger i Örebro og vårt arbeidsområde er hele Sverige og Norden.

Entreprenadreparationer AB er et datterselskap av Entreprenaduthyrning AB, som er et forvaltningsselskap for egne eiendommer og med intern utleie av kjøretøy og anleggsmaskiner.

Vårt forretningskonsept

Vi er det opplagte valget når det gjelder industrielle skorsteiner og annet arbeid i store høyder. Vi utfører inspeksjon, ombygging og renovering av skorsteiner for industri og energiselskaper.

Salg og montering av stålskorsteiner. Vanntetting og renovering av betongkonstruksjoner.

Vår reise så langt

Virksomheten startet faktisk allerede i 1963. Da begynte Sune Bosäter og hans ansatte å streve etter høyder. Arbeidet besto allerede da i å renovere murte skorsteiner for industri. Men også i å gi tak og symboler på kirkespir et nytt og friskt uttrykk. Etter hvert er også renovering av stål- og betongskorsteiner kommet til.

1982 var et merkeår. Da fikk Erab det første store oppdraget utenfor Sverige: Å bygge om skorsteinen til det norske Ringnes Bryggeri i Oslo. Neste familiegenerasjon har jobbet lenge i selskapet, som har rikelig med oppdrag i hele Sverige og til dels også i utlandet.

Selskapet sysselsetter i dag ca 30 personer. Våre kunder består av skandinavisk industri innen alle bransjer som Stål, Papir, Raffinerier, Varmeverk, Avfallsanlegg, atomkraftverk og større offentlige anlegg som Sykehus, samt organisasjoner og myndigheter som har omsorg for industriminner, som f.eks. Riksantikvaren.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Kontakta oss enklast genom att ringa oss på 019-10 53 90 eller om du föredrar kan du skicka oss ett meddelade i formuläret nedan.

Kontaktinformasjon

Telefon
019-10 53 90

Jour 24/7
0708-10 53 98

Fax
019-17 99 10

E-post
erab@erabsweden.se

Adresse
Gamla Vägen 3,
SE-702 27 Örebro