Mast

Vi utfører inspeksjon, vedlikehold, montering og demontering. Vi produserer, selger, monterer og gjør konstruksjonsberegninger.

Du som eier mast har ansvar for jevnlig ettersyn og vedlikehold på disse, for å forebygge ulykker.

Mast- og stangarbeid (AFS 2000: 6), forskrifter skal følges. Det står blant annet:

§ 3 Den som har arbeidsplass med en eller flere master eller stolper, skal vedlikeholde disse godt og forebygge ulykker ved gjentatt tilsyn med anlegget. Kontrollen skal forholde seg til slitasje, korrosjon, erosjon, aldring og utmatting med hensyn til byggematerialer, fundamenter, avstivninger og lignende. Tidsintervallet mellom befaringene skal fastsettes med hensyn til geografisk plassering, klimatiske forhold, grunnforhold og byggematerialets art og dokumenteres i en plan. Dersom kontrollen medfører forbud mot atkomst til mast eller stolpe i påvente av handling, skal dette merkes spesielt. Trestolper skal også kontrolleres for råteskader og merkes i henhold til §§ 30–37. § 4 En mast skal normalt ha fast aksessanordning eller være klargjort for tilkobling til mobil aksessanordning. Adkomstanordningen skal gi sikker tilgang til masten. § 5 Når det av særlige grunner er nødvendig, skal en mast med omkringliggende risikoområde merkes med varselskilt som advarer den som har til hensikt å gå inn i risikoområdet om de farer eller farer som oppstår der, og informere om et eventuelt gjeldende adgangsforbud eller påbud om verneutstyr. Hvis behovet er forbigående, kan imidlertid merkingen erstattes av en oppsatt vakt."

Les mer her hos det svenske arbeidstilsynet

La oss hjelpe deg!
alexander.granath@erabsweden.se
070-810 53 93

Finn den rette løsningen for dine behov.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Kontakta oss enklast genom att ringa oss på 019-10 53 90 eller om du föredrar kan du skicka oss ett meddelade i formuläret nedan.

Kontaktinformasjon

Telefon
019-10 53 90

Jour 24/7
0708-10 53 98

Fax
019-17 99 10

E-post
erab@erabsweden.se

Adresse
Gamla Vägen 3,
SE-702 27 Örebro