Fallsikring

Trenger du å inspisere fallsikring?

-Vi hjelper deg!

Fallsikring er viktig for sikkerheten. Mest vanlig ulykkene i byggebransjen er ulike typer fallulykker og ulykker med maskiner og verktøy. For at du skal kunne utføre arbeidet ditt på en sikker måte, må utstyret ditt være inspisert og godkjent for de påkjenninger som fallsikringen kan bli utsatt for.

I henhold til EN365:2004 og AFS2001:03 skal fallsikringsutstyr inspiseres og dokumenteres årlig av en kompetent person. Kompetent person har gjennomført opplæring og innehar sertifikat og kompetanse til å inspisere fallsikringsutstyr.

Det svenske arbeidstilsynet inspiserer jevnlig virksomheter for å sikre at dette etterleves. Dersom kravene ikke oppfylles, risikerer selskapet høye straffegebyrer. Straffegebyrene varierer avhengig av størrelsen på selskapet og kan utgjøre 400 000 SEK.

AFS2001:03 https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/anvandning-av-personlig-skyddsutrustning-foreskrifter-afs2001-3.pdf

La oss hjelpe deg!
mathias.tholin@erabsweden.se
070-810 53 92

Finn den rette løsningen for dine behov.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Kontakta oss enklast genom att ringa oss på 019-10 53 90 eller om du föredrar kan du skicka oss ett meddelade i formuläret nedan.

Kontaktinformasjon

Telefon
019-10 53 90

Jour 24/7
0708-10 53 98

Fax
019-17 99 10

E-post
erab@erabsweden.se

Adresse
Gamla Vägen 3,
SE-702 27 Örebro