Bytte av hinderlys

Hinderlys med LED må skiftes (TSFS 2020:88)

Skjerpede krav i den nye forskriften TSFS 2020:88 om effekten av IR-lys i forhold til ulike vertikale vinkler for hinderlys med LED. Alle installerte hinderlys i Sverige med LED skal oppfylle dette kravet senest 1. januar 2026.

Alle master, tårn, byggekraner, høye bygninger og så videre med en høyde på 45 meter eller høyere over bakken eller vannoverflaten kan utgjøre en fare for luftfarten og skal utstyres med hinderlys. Innenfor flyplasser er det også lavere enn 45 meter. Rundt om i verden finnes det en rekke regler og forskrifter for lysmerking på disse gjenstandene. I Sverige følger vi Transportstyrelsens forskrifter TSFS 2020:88 og TSFS 2019:22 med alle deres endringer og oppdateringer.

TSFS 2020:88 (erstatter tidligere standard TSFS 2010:155, opphevet 2021-01-01).

Transportstyrelsens forskrifter og generelle retningslinjer som skal anvendes ved merking av objekter som har en høyde på 45 meter eller høyere over bakken eller vannflaten og som befinner seg utenfor en flyplass har etablert hinderbegrensende flater. Ved melding om flukthinder skal forskriften anvendes dersom byggets eller anleggets totalhøyde vil overstige 45 meter innenfor sammenhengende bebyggelse eller 20 meter innenfor annet område. Dersom hindringen er plassert nær flyplassen eller dens hindergjennomtrengende flater, skal det også monteres hinderlys i lavere høyder i henhold til TSFS 2019:22.

TSFS 2020: 88 trådte i kraft 1. januar 2021. Teksten nedenfor er fra Transportstyrelsens hjemmeside:

Gjenstander som er satt opp før denne grunnloven trer i kraft og som er merket i henhold til eldre forskrifter eller særvedtak fra Transportstyrelsen eller dets forgjengere, kan frem til 31. desember 2025 merkes i henhold til eldre forskrifter eller vedtak. Dersom et eldre merke ikke lenger fyller sin funksjon og må skiftes ut, skal denne grunnloven gjelde." § 29 Dersom LED-teknologi benyttes til løsninger for flyhinderlys, skal lysanordningen i tillegg til synlig lys også avgi IR-lys (infrarødt lys) innenfor et bølgelengdeområde som er synlig for piloter som bruker utstyr for nattsyn (NVD). ).

IR-lyset skal lyse kontinuerlig hvis det synlige hinderlyset er fast. Ellers skal IR-lyset blinke med samme frekvens som det synlige hinderlyset.

IR-lyset skal ha følgende effekt i forhold til vertikal vinkel:

1. Hindringslys med lav intensitet:
a) Pmin 3 mW/sr, >+5° – s+90°
b) Pmin 25 mW/sr, >0° – s+5°
c) Pmax 60 mW/sr, -90° – +90°

2. Hinderlys med middels intensitet (inkludert høyintensitets natthinderlys):
a) Pmin 500 mW/sr, >0° – s+2°
a) Pmax 1 000 mW/sr, -90° – +90°

Hinderlys - informasjon

Opptil 45 meter over bakken eller vannoverflaten:
Da trengs det ikke noe hinderlys.

Mellom 45 og 150 meter over bakken eller vannoverflaten:
Det skal merkes med et lavintensitets hinderlys type B eller et middels intensitets hinderlys. Er det merket med middels kraftig hinderlys, trenger ikke andre objekter med samme eller lavere høyde merkes dersom de plasseres innenfor en radius på 450 meter fra merket objekt.

Over 150 meter over bakken eller vannoverflaten:
Det skal merkes med lav- og høyintensitets hinderlys. Den tilhørende antennen som er mer enn 12 meter over objektet krever et hinderlys med lav intensitet.

Lenke til regelverket
Last ned PDF hos Transportstyrelsen

Vi demonterer eldre hinderlys og erstatter dem med NYE godkjente hinderlys som sender ut IR-lys (infrarødt lys) etter det nye regelverket.

La oss hjelpe deg!
mats.tilldal@erabsweden.se
070-824 47 74

Finn den rette løsningen for dine behov.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Kontakta oss enklast genom att ringa oss på 019-10 53 90 eller om du föredrar kan du skicka oss ett meddelade i formuläret nedan.

Kontaktinformasjon

Telefon
019-10 53 90

Jour 24/7
0708-10 53 98

Fax
019-17 99 10

E-post
erab@erabsweden.se

Adresse
Gamla Vägen 3,
SE-702 27 Örebro