Inspeksjon og status

För att inte bli överraskad av skorstenens kondition bör man göra en besiktning kontinuerligt. Då kan man klara sig från en mer genomgående renovering. Det kan man tjäna många underhållskronor på.

I henhold til PBL (Plan- og bygningsloven) er det grunneier som er ansvarlig for vedlikehold av skorsteinen (bygget). Inspeksjonene er gjentakende, med intervaller på 1-2 år i henhold til Svensk Standard SS-EN 13084-1:2007. Inspeksjoner (statussjekker) øker fra år til år. Kontrollen skjer med våre egne erfarne kontrollører.

Ved disse anledninger, inspiser skorsteinen:

 • Når som helst når du ønsker å endre anlegget slik at du kan anta at skorsteinens funksjon endres. Da kan du forhindre et raskt sammenbrudd av skorsteinen.
 • Statussjekker - kontinuerlig oppfølging av utvikling av nedbrytning.
 • Installasjonsinspeksjon

Vi er det eneste svenske selskapet som utfører inspeksjoner av skorsteiner med vibrasjonsdempere. Erab har en sertifisert opplæring fra produsenten for å inspisere skorsteiner som er designet med vibrasjonsdempere.

Er skorsteinen din i stål, murstein eller betong? Vi hjelper deg med befaring. og kontroll, eksternt og internt.

På betongskorsteinen sjekker du blant annet:

 • Betongskader
 • Klorider
 • Kullsyre
 • Toppkonstruksjoner
 • Innvendige røykrør av murstein eller stål
 • Plattformer
 • Prøvetaking for analyse i samarbeid av blant annet styrke

På murskorsteinen sjekker du blant annet:

 • Innvendig og utvendig murverk
 • Problem med kondens
 • Syreavsetninger
 • Trinn-enheter
 • Topp krone og beslag

Stålskorsteinen kontrolleres blant annet:

 • Basebolter
 • Bære mantel
 • Innvendig konstruksjon
 • Veggtykkelser eller røykkanaler
 • Databasert bygningsstandardkontroll
 • Ultralydmålinger av røykrør, topper, stålkonstruksjon, røykrør innvendig ved hjelp av elektriske hengende stativer

Alle befaringer dokumenteres med blant annet fotografering. Etter befaringen får kunden en protokoll som viser gjeldende status på objektet samt et handlingsprogram. Vi gir også kostnadsforslag for mulige reparasjoner.

Noen kunder har signert serviceavtaler med oss. Dette betyr at vi lover å ha personale på stedet, i nødssituasjoner, innen den tiden kunden ber om, for å minimere eventuelle avbrudd.

La oss hjelpe deg!
mats.tilldal@erabsweden.se
070-824 47 74

Finn den rette løsningen for dine behov.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Kontakta oss enklast genom att ringa oss på 019-10 53 90 eller om du föredrar kan du skicka oss ett meddelade i formuläret nedan.

Kontaktinformasjon

Telefon
019-10 53 90

Jour 24/7
0708-10 53 98

Fax
019-17 99 10

E-post
erab@erabsweden.se

Adresse
Gamla Vägen 3,
SE-702 27 Örebro