+46 (0)19-10 53 90 erab@erabsweden.se

Kvalitetspolicy

– Vi skall göra rätt från början.
– Leveranssäkerhet (leverera på avtalad tid).
– Vi skall tillsammans med kund specificera krav som vi har förut-
sättningar att uppfylla.
– Vi skall endast använda godkänd utrustning enligt fastställda myndighetskrav, egna krav.
– Alla skall vara medvetna om företagets policy där varje anställd ansvarar för kvaliteten på sitt arbete med egen kontroll.
– Arbeta med ständiga förbättringar på våra produkter / tjänster.
– Säkerställa att standardkrav samt kundens och egna krav och önskemål uppfyllts.