+46 (0)19-10 53 90 erab@erabsweden.se

Jämställdhetspolicy

ERAB arbetar för att underlätta anställning oberoende av:

– kön, för ökad jämställdhet och antidiskriminering.

Vi arbetar för att tillvarata kompetens och respektera olikheter:

– oavsett kön, nationalitet, etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder som enligt Sv. Lag kan uppfyllas / efterlevas.

Vi arbetar för att förebygga och motverka diskriminering på grund av:

– kön, etnicitet, nationalitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder som enligt Sv. Lag kan uppfyllas / efterlevas

Samtliga anställda på ERAB skall ha god kännedom om denna policy och aktuell diskriminerings lagstiftning och utarbetad Jämställdhetsplan.

Denna policy följs upp i anslutning till våra ledningsgrupps, och personalmöten