Industriskorstenar

Industriskorstenar – de bortglömda underhållsobjekten

Normalt stoppar en skorsten under lång tid. Men den kan också brytas ner snabbt. Detta beror oftast på brist på underhåll eller på förändring av skorstenens arbetssituation. Eller på att skorstenstoppen är felaktigt konstruerad. Vid sådana förändringar sjunker i regel rökgastemperaturen. Vilket gör att skorstenen inte längre hålls torr och motståndskraftig.

Skorstenen som industriminne

Vissa skorstenar ska bevaras åt eftervärlden. Ibland kräver detta renovering och konservering med kunskap om gamla byggmetoder. I samarbete med Riksantikvarieämbetet utför vi restaureringar av industriskorstenar som är intressanta att bevara, för att visa gammal svensk industrimiljö.

Det innebär bland annat att vi måste ha kunskap om tidigare konstruktions- och byggmetoder. Det händer till och med att vi måste behärska samma sorts byggmaterial som den ursprungliga skorstenen var gjord av. Dels för att den ska bevaras i ett skick som motsvarade det ursprungliga. Dels därför att det inte är självklart att gamla och nya byggmaterial fungerar bra ihop. I sådana fall kan renoveringen motverka sitt eget syfte.

Skorstenstoppens konstruktion

Många skorstenstoppar är felkonstruerade. De klarar inte att avvisa snö och regn. Detta leder till snabb korrosion, som orsakar läckage och svåra skador på yttermanteln, på rökrören och deras isolering samt övriga invändiga detaljer.

Avfallsbränning ger snabbt stora skador

Bränslet påverkar skorstenens livslängd. Den mest frätande rökgasen får man vid eldning av avfall. Här bör rökrörstopparna förlängas, för att förhindra följdskador på skorstenstoppen. Dräneringen i skorstenstoppen måste också vara effektivt för att förhindra vattensamling.

Orsaker som snabbt kan bryta ner en skorsten är till exempel:

  • Konvertering till ny olje-, gas- eller elpanna.
  • Byte av bränsle.
  • Komplettering med elpanna, värmepump eller liknande.
  • Att man monterat rökgaskondensering eller på annat sätt sänkt rökgastemperaturen.
  • Övergång till fjärrvärme.
  • Kombination av stödvärmeanläggning och ordinarie oljepanna.
  • När flera pannor är kopplade till samma skorsten.
  • Felaktig skorstenstopp.

Låt oss hjälpa dig!
daniel.bosater@erabsweden.se
070-810 53 98

Hitta rätt lösning för era behov.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss enklast genom att ringa oss på 019-10 53 90 eller om du föredrar kan du skicka oss ett meddelade i formuläret nedan.

Kontaktinformation

Telefon
019-10 53 90

Jour 24/7
0708-10 53 98

Fax
019-17 99 10

E-post
erab@erabsweden.se

Adress
Gamla Vägen 3,
702 27 Örebro