+46 (0)19-10 53 90 erab@erabsweden.se

Industriminnen

Industriminnen

I samarbete med Riksantikvarieämbetet utför vi restaureringar av industriskorstenar som är intressanta att bevara, för att visa gammal svensk industrimiljö.

Det innebär bl a att vi måste ha kunskap om tidigare konstruktions- och byggmetoder. Det händer till och med att vi måste behärska samma sorts byggmaterial som den ursprungliga skorstenen var gjord av. Dels för att den ska bevaras i ett skick som motsvarade det ursprungliga. Dels därför att det inte är självklart att gamla och nya byggmaterial fungerar bra ihop. I sådana fall kan renoveringen motverka sitt eget syfte.