Certifieringar & utbildningar

 • Tjänstbarhetsintyg för höghöjdsarbeten enlig AFS – Mast och Stolparbete
 • Ställningsutbildning
 • Fallskyddsutbildning
 • Utbildning mobila arbetsplattformar
 • ESA 14
 • HLR
 • Miljö och kvalitetsutbildning
 • BAS-U / BAS-P
 • BAM
 • Skadeutredningar(Materiallära och praktiska skadefall)
 • Beräkningar för befintliga skorstenar
 • Arbetsmiljöutbildningar

Vi är det enda svenska företag som utför besiktningar av skorstenar med svängningsdämpare. Erab har diplomerad utbildning av tillverkaren att besikta skorstenar som är konstruerade med svängningsdämpare.

 • ISO 9001 & 14001 Vi är certifierade för ISO 9001 och miljöcertifierade för ISO 14001 och arbetar enligt ISO 3834 och EN-1090. Våra svetsare har certifikat i rostfritt och svart stål enligt SS-EN 287-1.
 • IRATA- Certifikat i International Rope Acess Trade Association samt C2, reputbildning för räddning samt åtkomst att inspektera och utföra arbete på svåråtkomliga ställen.
 • Betongrenovering utför vi enligt Sto:s kvalitetssäkringssystem för betonglagning och betongskydd.
 • Sellicha Qualification- Registrerade och kvalificerade för Sellicha Qualification.
 • Certifikat Heta Arbeten®
 • Certifierade för att utföra periodisk kontroll av fallskyddssystem samt personlig fallskyddsutrustning. Besiktning skall ske senast var 12:e månad enligt europeisk standard (EN365)
 • Certifikat för drönare
 • Vi är anslutna till ID06
 • SSG Entré
 • Certifikat betongsprutning
 • Vattenbilning

Kollektivavtal

Vi har kollektivavtal med Byggnads och är medlemmar i Byggföretagen samt har avtal med företagshälsovården för samtliga anställda. Vi är anslutna till Affärsetik och uppförandekod i BI.

Vid behov erbjuder vi databeräkningar gällande vindlaster och hållfasthetsberäkningar. Våra leverantörer av material arbetar och är certifierade enligt gällande standarder.

Våra elektriska hängställningar besiktigas och godkänns alltid på plats av ackrediterat besiktningsorgan. Våra inspektioner och entreprenader utföres av egen anställd personal som vi regelbundet internutbildar. Vi köper även in extern utbildning för vår personal kontinuerligt. Delar av vår personal har arbetat här sedan mitten av 90-talet och är väl förtrogna med sina arbetsuppgifter på såväl höga höjder som i trånga utrymmen.

Vår personal kan vid akutfall inställa sig med mycket kort varsel.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss enklast genom att ringa oss på 019-10 53 90 eller om du föredrar kan du skicka oss ett meddelade i formuläret nedan.

Kontaktinformation

Telefon
019-10 53 90

Jour 24/7
0708-10 53 98

Fax
019-17 99 10

E-post
erab@erabsweden.se

Adress
Gamla Vägen 3,
702 27 Örebro