ERAB stärker kompetensen

Då efterfrågan på våra tjänster som utförs via rep ökar säkerställer vi denna med att skicka ytterligare personal för utbildning i metoden IRATA Rope Access.Med denna metod kan vi hjälpa dig som beställare att åtgärda renoveringsarbeten samt utföra statuskontroller på de mest komplexa och utmanande arbetsplatserna. Vi ser också en ökad efterfrågan på vår kompetens […]

Vi möter framtiden och har utvecklat vår kompetens!

Nu kan vi erbjuda Er ännu bättre möjligheter att besiktiga Er skorsten då vi förfogar över utbildad och certifierad personal gällande arbete från rep (International Rope Access Trade Association). Detta ger oss/Er också nya möjligheter att på ett effektivt sätt använda oss överallt där det är svåråtkomligt att besiktiga med traditionella metoder, såsom hängställningar eller […]