+46 (0)19-10 53 90 erab@erabsweden.se

Besiktning & status

Besiktning & status

Arbetet börjar oftast med att kunden beställer en besiktning (statuskontroll) av objektet.

På en stålskorsten gör vi bl a ultraljudsmätningar av bärande detaljer, för att kontrollera avrostningen. Vid behov gör vi också en datorberäkning för att kontrollera om skorstenens bärande yttermantel, med skorstens fot, håller gällande stålbyggnadsnormer.
Efter utförd besiktning får kunden ett protokoll som visar den aktuella statusen på objektet samt ett åtgärdsprogram.

Besiktningarna är återkommande, med intervaller på 1-2 år enligt Svensk Standard SS-EN 13084-1:2007. Besiktningar (statuskontroller) ökar från år till år. Erab är numera marknadsledande i Sverige på detta område. Alla våra besiktningar utförs av egen, regelbundet internt och externt utbildad personal.