Besiktning & status

För att inte bli överraskad av skorstenens kondition bör man göra en besiktning kontinuerligt. Då kan man klara sig från en mer genomgående renovering. Det kan man tjäna många underhållskronor på.

Enligt PBL (plan och bygglagen) ansvarar fastighetsägaren för underhållet av skorstenen (byggnaden). Besiktningarna är återkommande, med intervaller på 1-2 år enligt Svensk Standard SS-EN 13084-1:2007. Besiktningar (statuskontroller) ökar från år till år. Besiktningen sker med våra egna erfarna besiktningsmän.

Vid dessa tillfällen ska du göra besiktning på skorstenen:

 • Vid varje tillfälle då du vill förändra anläggning så att man kan förutsätta att skorstenens funktion förändras. Då kan du förebygga en snabb nedbrytning av skorstenen.
 • Statuskontroller- kontinuerlig uppföljning av nedbrytningens utveckling.
 • Installationsbesiktning.

Vi är det enda svenska företag som utför besiktningar av skorstenar med svängningsdämpare. Erab har diplomerad utbildning av tillverkaren att besikta skorstenar som är konstruerade med svängningsdämpare.

Är din skorsten i stål, tegel eller betong? Vi hjälper dig med besiktning. och kontroll, utvändigt och invändig.

På betongskorsten kontrolleras bland annat:

 • Betongskador
 • Klorider
 • Karbonatisering
 • Toppkonstruktioner
 • Invändiga rökrör av tegel eller stål
 • Plattformar
 • Provtagning för analys i samarbete av bl a hållfasthet

På tegelskorsten kontrolleras bland annat:

 • In-och utvändigt murverk
 • Kondensproblem
 • Syrautfällningar
 • Steganordningar
 • Toppkrön & beslag

På stålskorsten kontrolleras bland annat:

 • Grundbultar
 • Bärande mantel
 • Invändig konstruktion
 • Godstjocklekar eller rökrör
 • Databaserad byggnormskontroll
 • Ultraljudsmätningar av rökrör, toppar, stålkonstruktion, rökrörinvändigt med hjälp av elektriska hängställningar

Alla besiktningar dokumenteras bland annat med fotografering. Efter utförd besiktning får kunden ett protokoll som visar den aktuella statusen på objektet samt ett åtgärdsprogram. Vi lämnar även kostnadsförslag på eventuella reparationer.

En del kunder har skrivit serviceavtal med oss. Det innebär att vi lovar att ha personal på plats, vid akuta lägen, inom den tid kunden begärt, i syfte att minimera eventuella avbrott.

Låt oss hjälpa dig!
mats.tilldal@erabsweden.se
070-824 47 74

Hitta rätt lösning för era behov.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss enklast genom att ringa oss på 019-10 53 90 eller om du föredrar kan du skicka oss ett meddelade i formuläret nedan.

Kontaktinformation

Telefon
019-10 53 90

Jour 24/7
0708-10 53 98

Fax
019-17 99 10

E-post
erab@erabsweden.se

Adress
Gamla Vägen 3,
702 27 Örebro