+46 (0)19-10 53 90 erab@erabsweden.se

Arbetsmiljöpolicy

Vi skall tillsammans med de anställda skapa en godtagbar arbetsmiljö med hänsyn till varje anställds personliga förutsättningar.

I det dagliga arbetet skall varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det ankommer var och en att följa utarbetade instruktioner, rutiner enligt ISO verksamhetssystem och vara uppmärksam på eventuella risker, hot mot en bra arbetsmiljö. Vid eventuella störningar, händelser skall avvikelse rapporteras och behandlas i ledningsgruppen/ personalmöten.

Vid nyinvesteringar skall hänsyn till miljö, arbetsmiljö risker beaktas och diskuteras i samverkan med de anställda.